Torill H. Lauritsen

Verdenskanselliet

I en bekmørk science fiction-roman tar debutant Torill H. Lauritsen et oppgjør med jaget etter nytelse og produktivetet som er i ferd med å overvelde samfunnet vårt.

Boken skildrer en dystopisk fremtid hvor innbyggerne frivillig dopes ned og pakkes inn i en behagelig hverdag for å gjøre dem mest mulig produktive. I Verdenskanselliet styrer en liten elite ved hjelp av De syv bud om velvære, strenge regler som ikke bare kontrollerer hva innbyggerne skal gjøre, men hva de skal tenke. 

De som ikke tenker slik ledelsen vil, eller ikke er produktive nok, blir sendt ut for å klare seg selv i en verden ødelagt av klimakatastrofer, kriger og pandemier. 

Scroll to Top